Planując wzięcie pożyczki lub kredytu większość osób stara się możliwie jak najdokładniej przeanalizować najdrobniejsze szczegóły, mając świadomość że mogą one zadecydować o komforcie spłacania. Ogromne znaczenie ma wybór pomiędzy wysokością rat. Dzisiaj większość banków proponuje możliwość zdecydowania się na raty równe lub malejące. Które rozwiązanie jest najbardziej korzystne?

Raty równe

Raty równe cieszą się największym zainteresowaniem kredytobiorców. Klient bowiem zyskuje pewność, że przez cały okres spłaty wysokość raty się nie zmieni, oczywiście, jeśli oprocentowanie będzie miało charakter stały. Zmiana ich wysokości jest możliwa jedynie w sytuacji, kiedy kredyt jest objęty oprocentowaniem zmiennym. Kwota części odsetkowej raty zależy od wysokości sumy, jaka pozostała do spłacenia, dlatego w pierwszym okresie spłaty zobowiązania, rata składa się przede wszystkim z odsetek. Jej mniejszą część stanowi natomiast kapitał. W późniejszym etapie zależność ta zostaje odwrócona.

Raty malejące

Raty malejące, jak sama nazwa wskazuje, gwarantują, że najwyższa ich wysokość będzie obowiązywała w pierwszym etapie spłaty kredytu. Z czasem, rata będzie się sukcesywnie zmniejszała. Kwota kredytu jest dzielona na odpowiednią ilość rat, w zależności od czasu spłaty. Do kolejnych rat doliczana jest aktualna część odsetkowa. Trzeba jednak pamiętać, że podczas spłaty kredytu, w początkowym okresie, rata malejąca będzie większa niż rata stała.

Raty równe czy malejące?

Tym samym, dotykamy sedna – która z opcji jest rzeczywiście bardziej opłacalna? Mając na uwadze jedynie czysto ekonomiczne aspekty – raty malejące gwarantują, że kwota spłaconych odsetek będzie niższa niż w przypadku rat równych, ponieważ kredytobiorca zdecydowanie szybciej spłaca część kapitałową. Jest to szczególnie widoczne w przypadku kredytów długoterminowych, opiewających na wysokie kwoty. Istnieje korelacja pomiędzy kwotą odsetek a terminem spłaty. Im krótszy czas spłaty, tym opłacalność rat malejących jest mniejsza. Ponadto, podobne rozwiązanie jest zalecane przede wszystkim osobom posiadającym wysoką zdolność kredytową.

Reasumując – raty malejące warto wybierać w przypadku tych kredytów, których okres spłaty jest wystarczająco długi. Jest to wskazane głównie w kredytach hipotecznych. Raty równe natomiast są najkorzystniejsze dla osób mających niską zdolność kredytową oraz dla klientów, którym zależy na jak najmniejszej wysokości uiszczanych rat.