Banki dzisiaj starają się dokładnie ocenić zdolność kredytową swoich klientów oraz przestudiować ich historię. Dzięki temu, gwarantują sobie bezpieczeństwo oraz terminową spłatę zobowiązań. Na przestrzeni lat stworzono wiele wskaźników, które mają ułatwiać to zadanie. Przykładem może być chociażby scoring kredytowy? Na czym on polega?

Scoring kredytowy – co to jest?

Scoring kredytowy został opracowany w celu sprawnego oceniania wiarygodności konkretnych klientów, którzy starają się o otrzymanie kredytu bankowego. Jak sama nazwa wskazuje, scoring kredytowy ma postać punktową. W zależności od wiarygodności kredytobiorcy, przyznawana jest mu odpowiednia ilość punktów. Ogólna zasada odczytywania podobnych wyników jest bardzo prosta – im większa ilość punktów, tym lepiej. Bazą dla banku jest porównanie przeprowadzane pomiędzy profilem klienta ubiegającym się o kredyt, a profilami tych kredytobiorców, którym wydana została decyzja pozytywna. Podczas obliczania ilości punktów wykorzystywane są narzędzia statystyczne. Pod uwagę brany jest między innymi zawód klienta, jego wykształcenie, wysokość uzyskiwanych w ciągu miesiąca przychodów, posiadanie samochodu oraz kart płatniczych czy ubezpieczenia na życie. Dzięki scoringowi kredytowemu, banki są w stanie nie tylko skutecznie ograniczyć ponoszone przez siebie ryzyko w związku z kredytowaniem określonej sumy, ale również mogą przyspieszyć proces przyznawania kredytu. Dzieje się tak, dzięki zdecydowanie sprawniejszej ocenie ryzyka kredytowego. Zastosowanie scoringu przez banki ma również pozytywny wpływ opłaty manipulacyjne, związane między innymi z rozpatrzeniem wniosku kredytowego.

Należy koniecznie pamiętać, że negatywny wpływ na scoring kredytowy klienta ma wpływ każde spóźnienie w spłacaniu zaciągniętych kredytów oraz przekroczenie posiadanego limitu kredytowego. Im dłuższe jest spóźnienie, a kwota pozostała do spłaty większa, tym gorzej. Czy niewielka ilość punktów wyklucza możliwość otrzymania kredyt? Oczywiście, że nie. Po trzech latach, wszelkiego rodzaju zaległości oraz opóźnienia nie mają wpływu na scoring kredytowy. Koniecznością jest jednak uiszczenie wszystkich zobowiązań.