Z każdym rokiem na naszym rynku przybywa osób, szukających zatrudnienia w różnych branżach. W wielu przypadkach nie zakładają one podjęcia pracy na cały etat bądź też czas nieokreślony. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom, powstały agencje pracy tymczasowej. Specyfika ich działania związana jest z tym, iż w krótkim czasie, który zwykle ogranicza się do 3 dni, są one w stanie wyszukać propozycje, dla osób zainteresowanych pracą.

Prowadzone rekrutacje

Poza prowadzeniem rekrutacji, domeną agencji pracy tymczasowej jest również szeroko rozumiane wsparcie, dla każdego, kto jest zainteresowany określonym stanowiskiem. Wiąże się ono z takimi aspektami jak: pozyskiwanie ofert pracy, analiza warunków zatrudnienia, jakie oferują poszczególni pracodawcy, jak również umożliwienie osobom zainteresowanym podjęciem pracy tymczasowej odbycia szkoleń i kursów zawodowych, które pozwolą im na podniesienie kwalifikacji. Dodatkowo osoby która za pośrednictwem agencji tego rodzaju, szukają ofert pracy, są na bieżąco informowane o istotnych zmianach na rynku pracy, które mogą wiązać się z koniecznością podnoszenia kompetencji.

Obszarem działania agencji pracy tymczasowej

Poza takim obszarem działań agencje pracy tymczasowej świadczą także usług dla firm, zainteresowanych znalezieniem nowych pracowników. Także w tym przypadku przejmują one na siebie wszelkie obowiązki łączące się z rekrutacją, przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych, jak również wybieraniem najlepszych kandydatów na poszczególne stanowiska. Pośredniczą one w inicjowaniu kontaktów pomiędzy obiema stronami.

Jak więc widzimy, agencje pracy tymczasowej działają na dwóch płaszczyznach, umożliwiając zarówno potencjalnym pracownikom, jak i osobom oferującym zatrudnienia na różnych stanowiskach, nawiązanie dialogu. Pośrednictwo pracy tego rodzaju daje zatem sposobność do ułatwienia osobom nie posiadającym stałego miejsca pracy, na szybkie jej podjęcie, a także ogranicza żmudny proces przeprowadzania rekrutacji nowych pracowników.